Q Interpreting logo

Tłumaczenia dla Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Zakres współpracy
Prowadziłem tłumaczenie ustne podczas trzech edycji Międzynarodowej Konferencji Zwalczania Hałasu Noise Control (w latach 2013, 2016 i 2019). Były to zarówno tłumaczenia konsekutywne na scenie podczas uroczystych otwarć każdej z edycji, jak i tłumaczenie symultaniczne kilkudziesięciu referatów naukowych z języka polskiego na angielski i odwrotnie.
Do moich obowiązków należało także przygotowanie i koordynacja pracy zespołów tłumaczy, którzy obsługiwali sesje równoległe:

  • kontakt z klientem na każdym etapie,
  • przekazywanie informacji logistycznych między klientem a tłumaczami,
  • tworzenie, aktualizowanie i udostępnianie glosariuszy dla tłumaczy.

Koordynowałem także pracę firmy technicznej, która zajmowała się montażem kabin, nagłośnienia, odbiorników i obsługą techniczną wydarzenia.

Zdobyte doświadczenie
Udział w tym wydarzeniu wymagał ode mnie wyjścia poza standardowe kompetencje tłumacza. Oprócz umiejętnego tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego musiałem wykazać się świetną organizacją całego zespołu tłumaczy oraz znajomości technicznego zaplecza niezbędnego podczas tłumaczeń konferencyjnych.

Korzyści dla klienta
Kilkudniowa konferencja naukowa, w której uczestniczą prelegenci z wielu krajów to ogromny wysiłek logistyczny. Moje wsparcie zaoszczędziło organizatorom wiele stresu i czasu, bo zająłem się całością prac związanych z przygotowaniem tłumaczeń.

Ponadto organizatorzy zaskarbili sobie wdzięczność i szacunek uczestników, którzy mogli w pełni uczestniczyć w konferencji dzięki fachowemu tłumaczeniu naukowych treści z zakresu akustyki.

Co klient sadzi o naszej współpracy?