Q Interpreting logo

Tłumaczenia dla Ministerstwa Cyfryzacji


Zakres współpracy
Z Ministerstwem Cyfryzacji prowadziłem stałą współpracę. Zajmowałem się tłumaczeniami zarówno konsekutywnymi, jak i symultanicznymi podczas spotkań z ministrami innych rządów, komisarzami UE, ambasadorami akredytowanymi w RP, prezesami spółek z branży ICT itd. Towarzyszyłem urzędnikom Ministerstwa Cyfryzacji zarówno w siedzibie ministerstwa, jak i podczas spotkań wyjazdowych.

Zdobyte doświadczenie
Tłumaczenia dla Ministerstwa Cyfryzacji wymagały dużej precyzji językowej i wysokiej kultury komunikacyjnej. Musiałem biegle posługiwać się specjalistycznym słownictwem z zakresu technologii.
Pojawiały się także tematy politycznie wrażliwe czy spotkania związane z finalizowaniem umów i domykaniem negocjacji. Dlatego praca dla Ministerstwa Cyfryzacji to doświadczenie, które pozwoliło mi poznać niuanse dyplomatycznego protokołu nie tylko podczas oficjalnych spotkań czy rozmów przy stole, ale także w trakcie posiłków i spotkań kuluarowych.

Korzyści dla klienta
Dzięki mojemu wsparciu międzynarodowe spotkania urzędników Ministerstwa Cyfryzacji mogły odbywać się płynnie i bez problemów wynikających z bariery językowej.
Dzięki sprawnemu tłumaczeniu organizator wydarzenia mógł skupić się na przygotowaniach logistycznych oraz zaproszonych gościach.
Jako że tłumaczę na więcej języków obcych, klient nie miał potrzeby zatrudniania osobnych tłumaczy.

Co sądzi klient o naszej współpracy?